Κοινωνικό Μέρισμα


Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων με τροποποίηση της Γ12 1100217 ΔΞ 2014(Β΄1848) Κ.Υ.Α.  ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία καταβολής του κοινωνικού μερίσματος η 30ή Σεπτεμβρίου του 2015, για τις αιτήσεις που εκκρεμούν ή έχουν παραπεμφθεί σε έλεγχο. Συγκεκριμένα, το τελευταίο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 1 της αριθμ’ Γ12 1100217 ΔΞ 2014(Β΄1848) […]

Μέχρι 30/9 η διανομή του κοινωνικού μερίσματος