Ως ανασφάλιστοι εμφανίζονται οι ελεύθεροι επαγγελματίες ως δύο εργοδότες


Με την έλευση του νέου χρόνου, πολλοί ελεύθεροι  επαγγελματίες που υπάγονται στη ρύθμιση της παραγράφου 9 του άρθρου 39α του Ν.4387/2016 (απασχολούμενοι σε ως 2 εργοδότες) διαπίστωσαν πως εμφανίζονται στο σύστημα ως ανασφάλιστοι.

Αυτό συμβαίνει από 1/1/2018 σε όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες που ασφαλίζονται ως μισθωτοί – με τις ασφαλιστικές εισφορές να καταβάλλονται από τον/τους εργοδότης/τες τους-, ακόμα και αν ο/οι εργοδότης/ες έχει/ουν καταβάλλει εμπρόθεσμα το σύνολο των εισφορών!

Αυτό το συστημικό λάθος πρόεκυψε καθώς στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ δεν εμφανίζονταν πληρωμές των ασφαλιστικών εισφορών από τους ίδιους τους ελεύθερους επαγγελματίες, μιας και αυτό αποτελεί υποχρέωση του εργοδότη, με αποτέλεσμα το σύστημα να θεωρεί πως δεν καταβάλλονται άρα δεν έχουν δικαίωμα ασφάλισης και το νέο έτος.

Επίσης, είναι πλέον ξεκάθαρο πως ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) μόνο ενιαίος δεν είναι, καθώς ακόμα και αυτοί που έχουν κλείσει τα μπλοκάκια τους και έχουν γίνει μισθωτοί, εμφανίζονται και αυτοί ως ανασφάλιστοι αφού είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν τη διακοπή εργασιών από τον ΕΦΚΑ μη μισθωτών (πρώην ΟΑΕΕ), στον ΕΦΚΑ μισθωτών (πρώην ΙΚΑ) για να ενημερώσουν το ΙΚΑ πως θα πρέπει να τους ασφαλίσει και να βγάλουν νέο βιβλιάριο (παρότι εντάσσονται στον ίδιο φορέα ασφάλισης!).

Τι θα πρέπει να κάνουν όσοι επιτηδευματίες εμφανίζονται ανασφάλιστοι

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες που εμφανίζονται ασφαλιστικά ως μισθωτοί, θα πρέπει να προσκομίσουν ενημερωτικό από το ΙΚΑ στον ΕΦΚΑ μη μισθωτών (πρώην ΟΑΕΕ) για να φανεί πως ο εργοδότης έχει καταβάλει τα ένσημα. Το ενημερωτικό αυτό, εκδίδεται και ηλεκτρονικά με την πιστοποίησή του ασφαλισμένου στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΙΚΑ και συγκεκριμένα στο http://www.ika.gr/gr/infopages/asfaccount/asfreg.cfm αρκεί να γνωρίζει τα πλήρη φορολογικά και ασφαλιστικά στοιχεία του (κωδικούς taxis, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, ΑΜΑ κτλ.).

Όλη αυτή η ταλαιπωρία για τους ελευθέρους επαγγελματίες θα είχε αποφευχθεί αν ο ΕΦΚΑ… δικαιολογούσε το όνομά του, ήταν δηλαδή ενιαίος και ο ΟΑΕΕ είχε πρόσβαση στο ηλεκτρονικά συστήματα του ΙΚΑ ώστε να ελέγχει την ασφαλιστική ικανότητα του ασφαλισμένου.


Περί Παπασπύρου Απόστολος

Με πολυετή εμπειρία ως ασκούμενος ορκωτός ελεγκτής σε μεγάλη πολυεθνική εταιρία, διαχειρίζεται, επιβλέπει και συμβουλεύει εταιρίες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία. Είναι Οικονομολόγος, Λογιστής-Α' Τάξης και Συνιδρυτής της ABC Tax Services.