Τα κριτήρια για το κοινωνικό μέρισμα


Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για το κοινωνικό μέρισμα.

Μέσα από τους παρακάτω συνοπτικούς δείτε αν είστε δικαιούχοι.

Αρχικά, παρουσιάζουμε τις εξαιρέσεις:

ΔΕΝ δικαιούνται το κοινωνικό μέρισμα όσοι :
Εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελείας
Δήλωσαν δαπάνες για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής
Δήλωσαν δαπάνες για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία
Δήλωσαν δαπάνες για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό
Δεν διαμένουν και τα τελευταία πέντε έτη στην Ελλάδα (σύμφωνα με τις φορολογικές δηλώσεις).
Δεν ήταν ασφαλισμένοι για τουλάχιστον ένα μήνα μέσα στο 2017 σε φορέα κύριας ασφάλισης (ως 31/10).
Δεν έχουν υποβάλλει φορολογικές δηλώσεις εφόσον είχαν υποχρέωση.

 

 

Εφόσον, δεν ανήκουν σε καμία από τις παραπάνω κατηγορίες, τα κριτήρια αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
1 μέλος<= € 9.000 <= €120.000 <= 9.000
2 μέλη<= € 13.500 <= €135.000 Σύμφωνα με την ΚΥΑ της παρ. 4 του νομοσχεδίου
3 μέλη (1 ανήλικο)<= € 15.750<= €150.000 Σύμφωνα με την ΚΥΑ της παρ. 4 του νομοσχεδίου
3 μέλη (ενήλικα)<= € 18.000<= €150.000 Σύμφωνα με την ΚΥΑ της παρ. 4 του νομοσχεδίου
4 μέλη (2 ενήλικα, 2 ανήλικα)<= € 18.000<= €165.000 Σύμφωνα με την ΚΥΑ της παρ. 4 του νομοσχεδίου
4 μέλη (3 ενήλικα, 1 ανήλικο)<= € 20.250<= €165.000 Σύμφωνα με την ΚΥΑ της παρ. 4 του νομοσχεδίου
5 μέλη (2 ενήλικα, 3 ανήλικα)<= € 20.250<= €180.000 Σύμφωνα με την ΚΥΑ της παρ. 4 του νομοσχεδίου
4 μέλη (ενήλικα)<= € 22.550<= €165.000 Σύμφωνα με την ΚΥΑ της παρ. 4 του νομοσχεδίου
6 μέλη (2 ενήλικα, 4 ανήλικα)<= € 22.550<= €180.000 Σύμφωνα με την ΚΥΑ της παρ. 4 του νομοσχεδίου
5 ή περισσότερα ενήλικα μέλη<= € 27.000<= €180.000 Σύμφωνα με την ΚΥΑ της παρ. 4 του νομοσχεδίου
6 ή περισσότερα μέλη<= € 27.000<= €180.000 Σύμφωνα με την ΚΥΑ της παρ. 4 του νομοσχεδίου

Περί Παπασπύρου Απόστολος

Με πολυετή εμπειρία ως ασκούμενος ορκωτός ελεγκτής σε μεγάλη πολυεθνική εταιρία, διαχειρίζεται, επιβλέπει και συμβουλεύει εταιρίες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία. Είναι Οικονομολόγος, Λογιστής-Α' Τάξης και Συνιδρυτής της ABC Tax Services.