Οι σημαντικές αλλαγές στα εργασιακά που ισχύουν από 13/9


Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 4488/2017,  ο οποίος επιβάλλει σημαντικές αλλαγές στα εργασιακά και ισχύει από τις 13 Σεπτεμβρίου 2017.

Ορισμένες από αυτές είναι:

  1. Γίνεται υποχρεωτική η επίδειξη ταυτότητας ή οποιουδήποτε εγγράφου ταυτοποίησης του εργαζομένου σε περίπτωση ελέγχου από το ΣΕΠΕ.
  2. Επιβάλλεται απευθείας πρόστιμο από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας του ΣΕΠΕ σε περίπτωση μη αναγραφής εργαζόμενου στον πίνακα προσωπικού.
  3. Η καταγγελία σύμβασης, η βεβαίωση εργοδότη για σύμβαση ορισμένου χρόνου ή έργου και η αναγγελία οικιοθελούς αποχώρησης θα πρέπει να δηλώνονται εντός τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, από 8 (οκτώ) ημερολογιακές μέρες που ίσχυε πριν.
  4. Γίνεται υποχρεωτική η εγγραφή των τεχνικών ασφαλείας και ιατρών εργασίας στην βάση δεδομένων το ΟΠΣ ΣΕΠΕ. Η ανάθεση καθηκόντων από τις επιχειρήσεις σε αυτές τις δύο ειδικότητες θα γίνεται αποκλειστικά μέσω των εγγεγραμμένων στην ηλεκτρονική αυτή βάση.
  5. Οι δικηγόροι και οι μηχανικοί είναι υπόχρεοι από 1/1/2017 να καταβάλλουν εισφορές ΕΦΚΑ μόνο αν έχουν κάνει έναρξη επαγγέλματος και ως την ημερομηνία διακοπής.