Δε συμμετέχουν στη λοταρία οι συναλλαγές από επαγγελματικό λογαριασμό


Γιατί δε συμμετέχουν όλες οι συναλλαγές μου στη λοταρία;

Μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δώσουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες κατά τη δήλωση του επαγγελματικού λογαριασμού στο taxis, καθώς θα πρέπει να γνωρίζουν πως από τη στιγμή που θα τον δηλώσουν, όλες οι συναλλαγές που θα κάνουν με τη συνδεδεμένη στον λογαριασμό κάρτα ή μέσω e-banking, δε θα τους προσκομίζουν λαχνούς για συμμετοχή στη δημόσια κλήρωση.

Αυτό συμβαίνει γιατί με τη δήλωση του λογαριασμού ως επαγγελματικού, κάθε πληρωμή από αυτό τον λογαριασμό θεωρείται ως επαγγελματική δαπάνη, άρα δε δικαιούται συμμετοχής στη λοταρία, στην οποία συμμετέχουν μόνο οι δαπάνες των ιδιωτών.

Είναι ξεκάθαρο πως στόχος του Υπουργείου είναι ο διαχωρισμός των τραπεζικών συναλλαγών των ελεύθερων επαγγελματιών σε προσωπικές και επαγγελματικές, με στόχο πιο πολύ να ελεχθούν τα έσοδα και λιγότερα τα έξοδα των επιτηδευματιών.

Αυτό πρακτικά, δημιουργεί το πρόβλημα πως οι επαγγελματίες, για να συμμετέχουν στις δημόσιες κληρώσεις, θα πρέπει να έχουν δύο λογαριασμούς και δύο κάρτες, μία για επαγγελματικές δαπάνες όπου θα λαμβάνουν τιμολόγια και μία προσωπικές για τις απλές καταναλωτικές δαπάνες. Οι προσωπικές δαπάνες θα συμμετέχουν κανονικά στην κλήρωση της λοταρίας, ενώ οι επαγγελματικές δαπάνες όχι.

Αντίθετα, όσοι καταθέτουν χρήματα σε επαγγελματικούς λογαριασμούς μέσω e-banking ή POS λαμβάνουν κανονικά λαχνούς για τη λοταρία.


Περί Παπασπύρου Απόστολος

Με πολυετή εμπειρία ως ασκούμενος ορκωτός ελεγκτής σε μεγάλη πολυεθνική εταιρία, διαχειρίζεται, επιβλέπει και συμβουλεύει εταιρίες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία. Είναι Οικονομολόγος, Λογιστής-Α' Τάξης και Συνιδρυτής της ABC Tax Services.